การบัญชีต้นทุน2
ผู้สอน

มินา เลิศเมธานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีต้นทุน2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20801

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบต้นทุนกระบวนการ ต้นทุนมาตรฐาน การนำต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.