993-212 โภชนาการและโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาหารและโภชนาการสำคัญต่อสุขภาพ การประเมินโภชนาการ และการส่งเสริมโภชนาการ ตลอดจนหลักการและโภชนบำบัดสำหรับบุคคลในภาวะเจ็บป่วย