993-212 โภชนาการและโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล
ผู้สอน

ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
993-212 โภชนาการและโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20847

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารและโภชนาการสำคัญต่อสุขภาพ การประเมินโภชนาการ และการส่งเสริมโภชนาการ ตลอดจนหลักการและโภชนบำบัดสำหรับบุคคลในภาวะเจ็บป่วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.