993-324 Adult Nursing II
ผู้สอน

ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
993-324 Adult Nursing II

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20848

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม ในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะสุดท้าย และใกล้ตาย การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.