ป.ว.ช 1

วิภาพร แฝงบุญ

วิทยาลัยการอาชีพพรรณณานิคม

คำอธิบายชั้นเรียน