ผู้สอน
อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BCOM2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ (เทอม 2-2559)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20918

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ