ผู้สอน
แอนนา สุริเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.1 คธ.วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20966

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน รายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ