homeห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
personperson_add
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย จิรวัฒน์ จวนทองรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2097

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนพิเศษผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะพานหิน ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)