เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-1 4943311 ทันตสุขภาพ (กศบป)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของสุขภาพปากและฟัน โครงสร้าง และหน้าที่ของฟัน อันตรายจากการใช้ฟันผิดหน้าที่ โรคเหงือก โรคฟัน ปัญหาทันตสุขภาพ อาหารบำรุงเหงือกและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้สารฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การใส่ฟันปลอมและการรักษาฟันปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟันทันตสุขศึกษา