ผู้สอน
วลัยรัตน์ ทองละมุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นาฏยศัพท์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21029

สถานศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้คำศัพท์ทางนาฏยศัพท์ไทย