นาฏยศัพท์
ผู้สอน

อนงค์นาฎ ตี้กุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นาฏยศัพท์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21030

สถานศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้คำศัพท์ด้านนาฏศิลปไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.