การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) Desktop Authur

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)

โปรแกรมpowwer point

โปรแกรม Phosho

โปรแกรม Desktop Author