การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) Desktop Authur
ผู้สอน

มานิตย์ พิมพิศาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) Desktop Authur

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21037

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)

โปรแกรมpowwer point

โปรแกรม Phosho

โปรแกรม Desktop Author


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.