ผู้สอน
สุวัลภา จงพีรเดชานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดสอบระบบวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft excel


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21038

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสุวรรณ


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel