ผู้สอน
นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

CET 4335 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครือข่าย(Network Programming Laboratory)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21059

สถานศึกษา

RMUTR


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส เทคนิคในการทำงานร่วมกันระหว่างโพรเซส การบริหารหน่วยความจำขั้นสูง การจัดการกับระบบไฟล์ ความปลอดภัยในการทำงานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัลติเธรด และเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย นอกจากนี้วิชานี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต การเขียนโปรแกรมแบบ DLL การเขียนโปรแกรมบริการเว็บ การกำหนดความสำคัญกับเธรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต การใช้เนมไปป์ในการสื่อสารระหว่างโพรเซส การใช้งานคอมโพเนนต์แบบกระจายโดยใช้ DCOM และการเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดยใช้ SOAP