ED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 (Sect.12) ... ภาคเรียนที่ 1/2559
ผู้สอน

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 (Sect.12) ... ภาคเรียนที่ 1/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21068

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และ การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.