ผู้สอน
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิถีสุขภาพ 1-59 กลุ่ม 1 เรียนพฤหัสบดี คาบ 1-3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21110

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิถีสุขภาพ