00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 พฤ 09.00-12.00 น.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมก่อสร้าง ปี 2

ห้องเรียน 4301