เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MK1101 Principle of Marketing 1.59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา วิชาหลักการตลาด (Principle of Marketing)

รหัสวิชา MK1101 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน