ผู้สอน
นายสิริวัฒน์ ฆารฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

BE593


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21169

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ห้อง3