ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปัญญาประดิษฐ์ PKRU #561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21181

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ pkru