ผู้สอน
มนัสวี รุกขชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจำแนกสิ่งมีชีวิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21194

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนกระจายสื่อการเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจเรื่องการจำแนกเซลล์