ผู้สอน
นาง อัจฉรียา โชติกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21213

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์