ผู้สอน
นาย ดิลก ประสานวรกิจกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การตลาดโรงแรมและการขาย Hotel Marketing and Sales


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21216

สถานศึกษา

มทร.ล้านนา เชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม

ส่วนประกอบของการตลาดโรงแรม

การจัดองค์การการตลาดในธุรกิจโรงแรม

การวิเคราะห์โอกาสของตลาด

โครงสร้างตลาด

การแบ่งส่วนตลาด

และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

การวัดและการพยากรณ์ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ราคาและการจัดจำหน่าย

และการส่งเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม