homeสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2555 ส33101 ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2555 ส33101 ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นางสาว อัจฉรา รัตนานุวัติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2555 ส33101 ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2124

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ไทยเรียนเพื่อให้คนไทยเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรักและภาคภูมิใจชาติและบรรพบุรุษไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)