การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่ 3-4/59/1
ผู้สอน

นาย คมกริช ทองนาค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่ 3-4/59/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21248

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่ 1-2/59/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.