วิทยาศาสตร์ ม.1

นริศรา อ่อนสด

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เทอม1