วิทยาศาสตร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นริศรา อ่อนสด

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วิชาวิทยาศาสตร์ เทอม1