การงานอาชีพ 5
ผู้สอน

นางละเมียด อ่อนเบา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21341

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.