การใช้เครื่องอัดเสียง SONY ICD-P530F

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายวิธีการใช้เครื่องอัดเสียง SONY ICD-P530F