คอมพิวเตอร์เบื้องต้น1ห้อง1/1

พิรุณ ประภาจิตสุนทร

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม