คอมพิวเตอร์เบื้องต้น1ห้อง1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม