ชั้นบน

Salunrut Yonganugool

ใต้ฟ้าบนดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเพื่อความสนุกสนาน