สีส้ม....แป้นแล้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นม.4ที่เรียนเก่งที่สุด