สนุกพาเพลิน

รุ่งนภา เจริญกุล

โรงเรียนพาลอยวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ได้หมดถ้าสดชื่น ใบสีเขียว จิบนิสเดียวเลี้ยวเข้ามาได้