สนุกพาเพลิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รุ่งนภา เจริญกุล

โรงเรียนพาลอยวิทยาคม

ได้หมดถ้าสดชื่น ใบสีเขียว จิบนิสเดียวเลี้ยวเข้ามาได้