HR3405 การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้สอน

อาจารย์อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
HR3405 การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21454

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

Section AA ห้องแม่อิง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น. นักศึกษาจำนวน 32 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.