homeภาษาไทย ม.ปลาย กศน.อำเภอนาตาล
personperson_add
ภาษาไทย ม.ปลาย กศน.อำเภอนาตาล

ผู้สอน
person
นางสาว ณัฐนันท์ คุณพาที
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.ปลาย กศน.อำเภอนาตาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2146

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย   รหัสวิชา พท31001


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)