ผู้สอน
ปฏิพัทธ์ โพธิ์พระทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เด็กเรียนหัวเกรียน 57


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21461

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


คำอธิบายชั้นเรียน

1.เขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดุอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงไม่เกินหนึ่งพัน

2.เขียนตัวเลขแสดงในรูปการกระจาย