เด็กเรียนหัวเกรียน 57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.เขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดุอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงไม่เกินหนึ่งพัน

2.เขียนตัวเลขแสดงในรูปการกระจาย