ผู้สอน
นาย เทิดพงศ์ กังสุกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วัสดุการผลิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21463

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วัสดุการผลิ