ผู้สอน
พฤวุฒิ เจียงจิรศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21475

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา