2583603 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 02
ผู้สอน

รัชชพงษ์ ชัชวาลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2583603 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21549

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาความหมายและทฤษฎีการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.