ผู้สอน
นาย วิเชียร ทวีสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3127-6001 โครงการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21583

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโคร