ผู้สอน
ธิดารัตน์ อสุนี ณ อยุธยา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21598

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

test