ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คพธ.561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21603

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เข้าเรียนตรงเวลา