ผู้สอน
สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสนทนาภาษาจีน 1 (SEC.03)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21607

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟังและการพูด