ผู้สอน
สุธิดา ธีรานุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Develop content of nursing orientation to e - learning


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21617

สถานศึกษา

Clinical learning Bumrungrad Academy


คำอธิบายชั้นเรียน

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ e- learning

การเตรียม content ให้เป็นไปตามนโยบาย เงื่อนไข และข้อจำกัด