เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Develop content of nursing orientation to e - learning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุธิดา ธีรานุตร

Clinical learning Bumrungrad Academy

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ e- learning

การเตรียม content ให้เป็นไปตามนโยบาย เงื่อนไข และข้อจำกัด