homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
person
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี อุเทน มานอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2163

สถานศึกษา
โรงเรียนพิมายวิทยา

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)