homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี อุเทน มานอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2163

สถานศึกษา
โรงเรียนพิมายวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)