homeมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี อุเทน มานอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2164

สถานศึกษา
โรงเรียนพิมายวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)