คณิตศาสตร์

พฤวุฒิ เจียงจิรศักดิ์

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1