3128-1004 ระบบฐานข้อมูล
ผู้สอน

โกมล ศิริสมบูรณ์เวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3128-1004 ระบบฐานข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21667

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ระบบฐานข้อมูล (3128-1004)

สำหรับนักศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.