เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English Reading For M. 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแนวทางและวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกับข้อความที่อ่าน เพิ่มพูนความรู้เรื่องโครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนโดยใช้สื่อสภาพจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ป้าย และประกาศ  เอกสารราชการ และเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตำราอาหาร ฉลากอาหาร ฉลากยา โฆษณา พยากรณ์อากาศ คำทำนายโชคชะตา จดหมาย ไปรษณียบัตร บันทึกข้อความ และข่าวหนังสือพิมพ์ ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ