ผู้สอน
วรรณกร เพชรด้วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาพลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21698

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม