ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

คุณครูประจำชั้น คุณครูทิพยาภา คำมานิธิโชติ