ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขวัญชนก กงกัญญา

โรงเรียนรวมสินวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คุณครูประจำชั้น คุณครูทิพยาภา คำมานิธิโชติ