M2212555

ผู้สอน
Mr. Athsadhanukul Srithakophet
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
M2212555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2174

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)